Byen i dag

 

kort 4

 

Lem by - sat kort
Lem by

 

Lem ligger 4 km fra Limfjorden. Byens historie har de sidste 200 år været præget af, at de to store historiske herregårde Bustrup og Hostrup har sat sit præg på den landbrugsrelaterede del af byen. Mange gårde og husmandssteder har gennem tiden haft brug for håndværkere og forretninger, som har udviklet sig omkring krydset.
For 50 år siden ernærede de fleste mennesker i byen sig som selvstændige indenfor håndværk og handel.
De små skoler i de omkringliggende bebyggelser blev omkring 1950 samlet i en centralskole med en realafdeling.

I 70’erne og 80’erne udviklede byen sig med mange nye parcelhuse, og der blev udlagt særlige erhvervsområder. I 90’erne og efter årtusindskiftet blev byen som mange andre ramt af lukning og flytning af erhvervsvirksomheder og dermed fjernelse af arbejdspladser. Børnetallet til daginstitutionen Birkely og Lem skole
havde udsving, men tendensen var svagt nedadgående.

Den økonomiske krise havde også en afsmittende effekt, men der har i byen været en vilje til sammenhold og udvikling. Det har for alvor sat sine spor på byen og aktiviteterne i den.

I perioden 2009 – 2015 har en meget aktiv gruppe under Kulturnetværket med Aage Dahl som indpisker sammen med mange frivillige skabt et unikt tilbud til byens borgere. Projektet Natur, Kultur og Motion har betydet, at byen den 21. august 2015 kunne foretage den officielle indvielse af
– Skive Kommunes første Kløverstier.
Gartnerjorden, som er et rekreativt mødested med spændende natur, legeplads til børnene, bålhytte og et udendørs fitness-område.
– Genskabelse af det gamle historiske sociale mødested Hvilshøj.

Kulturhuset ved skolen har i samme periode fået en mere central placering som byens mødested.

Vi har……………………………..

(Grønne ord er link til uddybende beskrivelser)

Uddrag fra Skive kommunes nye Kommuneplan

 

Kommuneplan 2016

Se den del, der handler om Lem
i kort udgave.

Klik på billedet.