Kløversti – Lem Kæmpegård

Kæmpegården

Kæmpegrd 3-1
Klik på billedet og se det i en større gengivelse

Kæmpegården var i årene op til 1870 center for den frembrydende indre-missionske bevægelse i Sydsalling. Gårdens ejer Esper Jensen (Kæmpe) var en meget fremtrædende og aktiv mand, der tillige var bevægelsens leder og fører for de vakte. Han lod afholde adskillige gudelige forsamlinger i sin gård med indremissionærer eller kolportører som talere. Møderne blev ikke blot besøgt af folk fra Lem sogn, men også fra nabosognene.

Matrikelkort 1816 - 1863

Kæmpe kørte også med trosfæller fra Nr. Lem til gudstjenester i Rødding og senere Estvad kirker, der havde hellige præster. Fra 1870 sluttede Esper Kæmpe og hans trosfæller sig til den nye grundtvigianske præst i Lem – pastor Kirkeby – og dermed holdt grundtvigianismen sit indtog i Salling. Folk fra de omliggende sogne strømmede til hans kirker og mange løste sognebånd til ham. Der kom så mange, at sognebørnene fra Lem var utilfredse med, at udensogns mennesker kom og optog pladserne i kirkestolene, så sognets egne beboere, der dog var kirkens ejere, måtte stå på gulvet.

Matrikelkort 1902 - 1973
Klik på kortet og se det i en større gengivelse

Kæmpegården, der stammer fra ca. 1850, lå oprindeligt lige NV for den nuværende Sønder Lemvej. Gården blev senere flyttet til sin nuværende placering. Det nuværende stuehus er fra første halvdel af 1950’erne.

I 1930’erne blev der afholdt grundlovsmøder på Kæmpegården.