Kløversti – Styrhøjen

Den private fællesvej Styrhøjen er navngivet efter Vestsallings næsthøjeste punkt (48 m o. havet), der kun er overgået af Kløvenhøj (53 m o. havet).
Styrhøjen var indtil begyndelsen af 1900-tallet orienteret mod vest, hvor Nr. Lem (Brodal) var områdets kraftcentrum med skole, forsamlingshus, mejeri, sparekasse og fattighus. Men også Styrhøj-området har været aktiv.

Styrhøj mv-kort 1
Klik på kortet og se det i en større gengivelse

Allerede omkring Reformationen i 1536 fandtes et kapel og en ”liden kirkegård” med tilknytning til den hellige kilde, der også findes i dag.
Kapellet blev nedrevet lige efter reformationen og stenene anvendt på Bustrup. Der blev senere opført et kapelhus, der så sent som i 1918 var beliggende på stedet, men som nu er fjernet.
Eksistensen af en købmandshandel (høker) på Helligkildegård i første halvdel af 1900-tallet vidner også om, at området omkring Styrhøjens vestlige del har været aktiv langt frem i tiden.

Lem Kirkeby bestod omkring år 1900 stort set kun af kirken, præstegården, jordmoderboligen og smedie. I starten af 1900-tallet begyndte Lem Kirkeby at vokse med udstykninger og byggeri og bl. a. opførelse af et forsamlingshus (1905). Kraftcentret blev efterhånden flyttet til Kirkebyen.

 Udsigten fra Styrhøj er ud over det sædvanlige.

Se et kort med billeder >>>>>> KLIK HER

Hvis du klikker på det enkelte billede, kan du se udsigten
i  en større gengivelse.