Kløversti – Slugten

Slugten ved Bustrup

Slugten med Bustrup
Klik på billedet og se det i en større gengivelse

Bustrup Hovedgård er placeret i mundingen af Slugten. Bustrup Bæk havde sit løb på begge sider af Bustrup, men omkring 1975 blev vestløbet rørlagt. Bustrups nuværende ledelse arbejder på at få bækken frilagt igen.

Vandløbene Bustrup Bæk og Andrup Bæk har udspring ved Vejby Vad – et gammelt vadested, som vestsallingboerne brugte, når de skulle over vandskellet og ud i den store verden. Bækkene skar landet over og gjorde Lem, Lihme og Rødding til et ø-lignende samfund. Oftest fandt man sin ægtemage på ”øen”. Stort set alle var i familie med hinanden.

Blødkær er et stort sumpet område nord for Bustrup. Herremanden på Bustrup lavede dæmninger over bækken og nogle kildevæld langs bakkerne (kan ses på geodætiske kort fra 1800). Vandet blev i tørre år ledt gennem kanaler ud over de sandede enge ned mod Sønderlem Vig for at sikre en god græsvækst.

ch2_edited-1
Gyvelen blomstrer i bakkerne

Slugtens dannelse står ikke helt klar.
Den kan være dannet af smeltevand i slutningen af sidste istid for 12-14.000 år siden – eller måske efter isen er forsvundet.
Regnvand og smeltevand kan gennem
de mange år lidt efter lidt dannet en regnvandskløft. Det sidste synes mest sandsynligt.

 

 

ch6_edited-1
Slugten set mod nord

Ældre bruger navnet Lille Norge, fordi området om vinteren blev benyttet til at kælke på – og måske nogle enkelte til skiløb.

 

 

Bustrup tronede midt i dalen, da vejen fra Lem til Skive oprindeligt gik på sydsiden af Bustrups lade, og indkørslen til gårdspladsen var gennem porten.