Borgerforeningens historie

Borgerforeningen fylder 100 år.

Læs historien nedenfor.

 

 

 

Lem Kirkebys Borger- og Haandværkerforening.

Stiftelse
År 1918 den 19. september indvarslede en kreds af mænd til et møde i Samlingshuset i Lem ang. oprettelse af en Borger og Haandværkerforening i Lem Kirkeby. En del mænd var mødte og der forhandledes om foreningens start, og forhandlingen sluttede med at et udvalg nedsattes til at arbejde videre.

Dette udvalg kom til at bestå af følgende i Lem by boende mænd:
Slagtermester L. N. Laursen
Smedemester Carl Kreiberg
Snedkermester Toft Pedersen
Slagtermester Th. Jacobsen
Uddeler Carl Jensen

Med slagtermester Th. Jacobsen som formand udarbejdede nævnte udvalg forslag til vedtægter og undersøgte forholdene, navnlig med hensyn til lokale til foreningens møder.

Udvalget sammenkaldte derefter til stiftende generalforsamling i Samlingshuset torsdag den 3. oktober samme år, hvor de første medlemmer inviteredes og omstående vedtægter enstemmig vedtoges.

Derefter startedes til valg af bestyrelse og revisorer.

Til formand valgtes uddeler Carl Jensen med 6 st. T.H. Jacobsen, slagtermester, havde 5 st. Smedem. Carl Kreiberg 2 st.  og til den øvrige bestyrelse valgtes:
Slagtermester T. H. Jacobsen
Slagtermester Laurids N. Laursen
Snedkermester Toft Pedersen
Smedemester Carl Kreiberg
alle af Lem Kirkeby

Og til revisorer valgtes:
Malermester L. Svenningsen
Karetmagermester Jacob Nissen af Lem

Hvorefter generalforsamlingen sluttedes.

Af vedtægterne, der er indsat i protokollen, fremgår, at foreningens formål er at virke for Lem Kirkebys opkomst og varetage alle dens interesser og krav og at fremme gavnlig oplysning og underholdning ved afholdelse af foredrag og lignende.

Det fremgår også af vedtægterne, at alle, der er bosiddende i Lem Kirkeby og er fyldt 20 år, kan begære sig optaget i foreningen. Optagelse kan kun ske ved ballotation (form for hemmelig afstemning) på de ordinære mødeaftener, hvor mindst en fjerdedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Kontingentet er 4 kr. årligt, og indskud ved medlemsoptagelse betales med 2 kr.

Borger- og Håndværkerforeningen blev i 1985 sammenlagt med Lem Samlingshus til Lem Borgerforening og Samlingshus – i daglig tale kaldet Lem Borgerforening.

Link til Samlingshusets historie……. KLIK HER