Kløversti – Lem Gamle Præstegård

 

Oprindeligt var Vejby hovedsognet, men i slutningen af 1500-tallet flyttede præsten til Lem, som derefter blev hovedsognet. Præsten flyttede ind i en firelænget gård, der lå lidt vest for den eksisterende, gamle forpagterbolig (Mellemtoften 2). Præstegården var førhen to bøndergårde, kaldet Lem gårde, der blev skænket af to adelige frøkener, som ejede Hostrup, og som ønskede at have præstefamilien i nærhed til selskab. Til præstegården hørte 70 td ld ager og 8 td hartkorn, der blev drevet af præsten med hjælp fra en bestyrer.

Matr kort
Klik på kortet og se det i en større gengivelse

I 1922 blev der udstykket 52 td ld til fire nye ejendomme og nogle byggegrunde, og i 1998 blev landbruget helt nedlagt.

 

 

 

 

 

Gl. gl. PræstegaardIMG-001
Klik på billedet og se det i en større gengivelse

Den oprindelige præstebolig fungerede fra 1864 til 1927 som bolig for bestyreren.

Den blev erstattet af en ny forpagterbolig (nu Mellemtoften 2). I 1864 flyttede præsten ind i en ny, stor præstebolig (Hostrupvej 30) med kamtakkede gavle og stråtag (udskiftet med tegltagsten i 1923). Den har været bolig for 12 præster indtil den i 1974 blev erstattet af en ny præstebolig på Hostrupvej 24 og overgik til privat eje.

Gl Præstegård 2015VLedit
Klik på billedet og se det i en større gengivelse

I dag har den gamle præstebolig fra 1864 et jordtilliggende på ca. 3 ha, hvoraf ca. 1,5 ha er eng. Ladebygningen er fra 1900, og staldbygningen fra 1955.