Kirken

Om Lem kirke

Lem Kirke ligger i landsbyen Lem 16 km vest for Skive.
GPS Koordinat: 56.5892 , 8.7808.

Lem Kirke 2

Rødding-Lem-Lihme-Vejby Sogne

Velkommen
”Vi ønsker en samarbejdende kirke, der på evangelisk-luthersk grundlag og med åbenhed for samtidens strømninger gør sig synlig og brugt overalt i vores lokalsamfund”
Klik på billedet.
Her finder du praktiske oplysninger om – og fra alle fire sogne.


KLIK PÅ OPSLAGET

 Konfirmationer 2024 i Lem, Lihme og Ramsing

KLIK PÅ OPSLAGET

Adventsgudstjeneste søndag d. 10. december kl. 19.00

Klik på opslaget

Kirkekoncert med Anders og Bent Bro 
20. september kl. 19.30.

Klik på opslaget.

Adventsgudstjeneste i Lem Kirke
søndag den 11. december kl. 19.00

<<<<Klik på opslaget.


Nytårsgudstjeneste i Lem Kirke
søndag den 1. januar kl. 19.00

Klik på opslaget og læs

 


Julehygge i Lem

Klik på opslaget og læs


Kommende arrangementer
fra Menighedsrådet/Lokalrådet i Lem Kirke.

Klik på billedet

 
Høstgudstjeneste i Lem Kirke
Søndag 18. september kl. 10.30

Klik på billedet og læs.

Arrangement i Lem Kirke 4. maj 2022

Klik på billedet.

 


Konfirmander 2022
Lem, Lihme og Ramsing.

 

Klik på oversigten.

 
 
Familie- og Adventsgudstjeneste
søndag 12. december kl. 19.00.
Familie- og Adventsgudstjeneste i Lem Kirke. Klik på billedet og læs.

 

Klik på billedet og læs.

 
Høstgudstjeneste søndag den 19. september kl. 10.30

 

Klik på billedet og læs.

 
VIGTIGT NYT OM KONFIRMATIONEN 2021.

Kære konfirmandforældre. På grund af den fortsatte usikkerhed om længden af restriktionerne har præsterne og provsten i Salling Provsti besluttet. at der skal tilbydes en alternativ konfirmationsdato.

Det betyder, at vi her i Rødding, Lem, Lihme og Vejby fastholder de tre oprindelige datoer for konfirmationen, men samtidig åbner mulighed for at vælge at udskyde konfirmationen til august.

Klik her eller på billedet for at se de alternative datoer.


Yderligere datoer i resten af 2020.

Søndag d. 29.11.2020 kl. 16.30: Lys tændes på kirken – kort andagt.

Søndag d. 13.12.2020 kl. 19.00: Adventsgudstjeneste med Lucia

Fredag d. 1.1.2021 kl. 19.00: Nytårsgudstjeneste

 

Høstgudstjeneste søndag den 13. september kl. 10.30.

Klik på billedet
og se sted.

 


 
Konfirmation i Lem søndag den 21. juni og i Lihme søndag den 28. juni 2020

Se oversigten
over konfirmander.

Klik på billedet.

 
Nytårsgudstjeneste i Lem Kirke.
1. januar 2020. Kl. 19.00

 

Klik på billedet og læs.

 
Familie- og adventsgudstjeneste i Lem Kirke.
Søndag den 8. december kl. 19.00.

 

Klik på billedet og læs.

 

 
Konfirmation 2019

Se oversigten
over lokale konfirmander.

Klik på billedet.

 
Sangaften i Lem Kirke 9. okt. kl. 19.00

Klik på billedet og læs.

 
4. maj koncert i Lem Kirke

 

Klik på billedet og læs.

Koncert i Lem Kirke 29. oktober 2019 med
Mathilde Falch og Michael Falch.

Menighedsrådet for Lem, Lihme, Vejby og Rødding sogne arrangerer i samarbejde med Mødestedet i Skive (SIND) koncert med Mathilde Falch og Michael Falch.
Billetter kan købes i Lihme Brugs, Rødding Brugs, hos Min Købmand i Lem samt hos Mødestedet, Resenvej, Skive.

 

Se yderligere omtale i Spøttrup Ugeavis onsdag 27. februar 2019.

Klik på billedet og læs præsentationen i Spøttrup Ugeavis.

 

Nytårsgudstjeneste i Lem Kirke.
Tirsdag den 1. januar kl. 19.00.

 

Klik på billedet og læs.

 
Familie- og adventsgudstjeneste
9. december kl.  19.00


Klik på billedet og læs.

 
Nytårsgudstjeneste i Lem Kirke
Tirsdag d. 1. januar 2019 kl.  19.00

Klik på billedet og læs.

 

 
Konfirmation i Lem 2018
St. Bededag den 27. april kl. 10.00.

⇐ ⇐ Klik på billedet
og se en oversigt over, hvem
der skal konfirmeres i Lem Kirke.

 

4. maj-koncert i Lem kirke.
4. maj kl. 19.00.


<<<< Klik på billedet
og læs.

 

 
Familie- og adventsgudstjeneste
søndag den 10. december kl. 19.00.

<<<< Klik på billedet
og læs.

 
Koncert med Villads og Valdemar i Lem Kirke
Torsdag d. 2. november Kl.
19.30.

Klik på et billede og se det i en større gengivelse.

Sikke en koncert i Lem Kirke i aften ?? De dygtige violin spillende brødre Villads og Valdemar spillede noget af de smukkeste musik, som Lem kirke har lagt øre til ???

⇐ ⇐ Klik på billedet
og se opslaget.

 

Læs mere om Villads og Valdemar her.

Klik på billedet.

 
 
4. maj koncert – gudstjeneste kl. 19.30


⇐ ⇐ Klik på billedet
og læs.

 
Konfirmation i Lem Kirke. St. Bededag 12. maj kl. 10.00
v/ sognepræst Anna-Mette Korshøj Jørgensen.

<<<< Klik på billedet og
se listen med årets konfirmander.

 
Lokalrådet ved Lem Kirke inviterer til fortælleaften om Rumænien. Onsdag den 8. marts kl. 19.00 i Lem Kulturhus.

Lokalrådet - Rumænien 08-03-17

Lokalrådet ved Lem Kirke inviterer
til fortælleaften, hvor Ivan Andersen
fra Krejbjerg vil fortælle om Rumænien og dens befolkning.

Mød op – det bliver både spændende og berigende.
<<<< Klik på billedet
og se invitationen.

 

Nytårsgudstjeneste – søndag den 1. januar kl. 19.00.

2017-nytaarsgudstjeneste

<<<< Klik på billedet
og se plakaten.

 


Lokalrådet inviterer til rundvisning i Lem Kirke og
på kirkegården onsdag den 31. august. Kl. 19.00

Rundtur 310816 - plakat

 

<<<< Klik på billedet
og se plakaten.

 


Konfirmation i Lem Kirke
St. Bededag den 22. april. Kl. 10.00

Konfirmation-konfirmander 2016
Klik på billedet
og se listen med
årets konfirmander.

 

Familie- og Adventsgudstjeneste.
Søndag den 13. december kl. 19.00

2015 Familie- og 2015 Adventsgudstjeneste i Lem Kirke [1300950]Minikonfirmanderne opfører et lille krybbespil og kirkens børnekor
“Englekoret” medvirker.

Efter gudstjenesten er der Luciaoptog og kaffebord i Lem Samlingshus.

<<<< Klik på billedet og se opslaget.

Galleri med billeder fra krybbespillet

Klik på det første billede og se serien.

Galleri med billeder fra Lucia-optoget i Lem Samlingshus

Klik på det første billede og se serien.

 


Nytårsgudtjeneste
Fredag den 1. januar 2016

2015 Nytårsgudstjeneste [1300951]

 

<<<< Klik på billedet og læs.

 


Konfirmation-konfirmander 2015Konfirmation St. Bededag .
1. maj kl. 10.00

v/ sognepræst Anna-Mette Korshøj Jørgensen

Klik på billedet og se en udprintningsvenlig liste med årets konfirmander.


4. maj koncert i Lem Kirke

4 maj koncertI Lem kirke markerede vi d 4. maj 70 året for befrielsen ved en flot koncert af Salling Spillemænds Underholdningsorkester under ledelse af Otto Lindum. Koncerten vekslede mellem klassisk musik, populær musik og fællessang. Ca. 75 deltog i markeringen af besfrielsen, hvor vi efter koncerten afspillede frihedsbudskabet med efter-følgende klokkeringning. Vi afsluttede den hyggelig og stemningsfulde aften med et glas vin og en hjemmebagt småkage.

Klik på et billede og se galleriet i en større gengivelse.

 


Læsesalonen i Lem Præstegård

Kom og få din kaffe – og en god historie med på vejen!

Nye datoer: 3/2; 31/3; 28/4: 26/5.
Alle dage fra 14.30 – 16.00

Alle er velkommen!


Lucia december 2014

Adventsgudstjeneste i december 2014 med efterfølgende kaffe og Lucia-optog i Samlingshuset.

Klik på det første billede for at se billedgalleriet i stor gengivelse


Lidt historie

Lem Kirke er bygget i romansk stil. Den oprindelige kirke er bygget omkring 11- 1200-tallet. En stor del af kirken er opført i vel tilhugne granitkvadre over en dobbeltsokkel, der består af ufuldstændig attisk profil over skråkant.

I 1588 brændte kirken og i kirken findes rester af et stoleværk med en indskrift, der fortæller, at rigsmarsk Tyge Krabbe, der ejede Bustrup Hovegård, genopbyggede kirken.

Tårn, sydkapel og våbenhus er opført i sengotisk tid af munkesten og genanvendte kvadre. Et sydkapel, indrettet som gravkapel efter en brand 1588 i den dengang stråtækte kirke, dækkes af et otteribbet hvælv med motivmæssigt interessante kalkmalerier, udført efter branden.

Apsiden er opdelt af fire halvsøjler, fem tvillingrundbuer hviler på konsolhoveder og rigt skulpturerede terningkapitæler. På monolitoverliggeren over østvinduet ses to svævende figurer flankeret af drager med ottetalsslyngede haler. I blændingsfelterne er indsat reliefkvadre.

Indvendig har apsis halvkuppelhvælv og skibet bjælkeloft. Korbuen blev ændret i forbindelse med opførelsen af sydkapellet.

Den romanske granitfont har bladranker på kummen. Fonden blev fundet på kirkegården. På siderne ses svage reliefspor.

Stolene nærmest koret bærer Tyge Krabbes og hans hustrus våben og navnetræk.

Prædikestolen er ikke særligt udsmykket. På nordvæggen hænger dog et panel fra en ældre prædikestol, som viser de fire evangelister.

På sydvæggen hænger et Emmaus-billede af maleren Hans Smidth, malet i 1872. Maleriet tjente oprindeligt som altertavle, men måtte vige for den smukke mosaikrude i apsis-vinduet af kunstneren Mogens Jørgensen. Ruden blev indsat i forbindelse med en restaurering af kirken i 1964-65.

Kommer man forbi Lem kirke og ser en jomfru gå ind på kirkegården, gør man ifølge sagnet klogt i at ignorere hende – ellers kunne det gå én som Per Vinter. Han vendte sig om og fik sit hoved således fordrejet, at han måtte bede præsten om hjælp til at få det på plads igen. Præstens advarsel lød således: “Når du ser sådan noget, skal du lade det gå sin gang og selv gå din gang”.

Mere kirkehistorie >>>>>> Klik her

__________________________________________________________________________

Romansk stenhuggerkunst

Lem Kirke er udsmykket med et stort antal udhuggede figurer – romansk stenhuggerkunst.

Klik på billedet og se dem >>>>>> Granitfigur havfrue-østsiden våbenhus-FM-red

__________________________________________________________________________

Arkiv

Arkivskab I arkivet finder opslag, beskrivelser og billeder fra tidligere arrangementer i kirken.
Se i arkivet >>>>>> Klik her

__________________________________________________________________________