Romansk stenhuggerkunst

Lem Kirke er rigt udsmykket med romansk stenhuggerkunst.

400px-Lemkirkex03Apsisvindue Hideko Bondesen Nordens Kirker

Stenhuggerkunst på apsis 1 -FM-red

 

Granitfigur 1-sydsiden-FM-red

 

Granitfigur havfrue-østsiden våbenhus-FM-red

 

Granitfigur 6-østsiden våbenhus-FM-red

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Granitfigur 4-østsiden våbenhus-FM-red

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Granitansigt 1 på sokkelhjørne-FM

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Nordside 2-FM-red

 

Udsmykning på døbefonten

doebefont 1

 

 

Tilbagepil - lang
Tilbage til KIRKEN