VSD – Lem skole

Børnenes dag – Byfest 2019 – 23. august

Klik på billedet

Den Store Bagedyst 12. februar 2016.

Lem Skole arrangerede dagen før vinterferien Den Store Bagedyst.
Eleverne fra alle klasser kom med kager til det spændende arrangement. Flere end 50 kreative kager i forskellig størrelse blev præsenteret på 3 borde.
Efter at Lærer Mette Mortensen havde givet en orientering om slagets gang, blev eleverne sluppet løs ved bordene og kunne beskue de mange kreative og iderige produktioner…..men kun se!
Næste fase var test af smagen. Smag på det, du har lyst til! Når alle har haft mulighed for at få en smagsprøve af de kager, de ønskede at smage, kunne de bare spise løs…..så længe maven kunne holde til det!
Herefter kom sidste del af processen. Afstemningen.
Hvilken kage, synes du, var flottest og smagte bedst?

Klik på det første billede i galleriet og se hele serien!

Der var præmier til 5 hold/enkeltpersoner.
1. pladsen: Lauge Falkenberg – 1. kl.
2. pladsen: Markus Møgelvang – 6. kl.
3. pladsen: Rasmus Jensen, Markus Sørensen, Theodor Balleby – alle fra 4. kl.
4. pladsen: Nickie Sørensen – 2. kl.
5. pladsen: Laura Mosegaard og Malaika Kachimanga – begge fra 4. kl.

VSD, Lem undervisningsafdeling, 0.-6. klasse.

Lem undervisningsafdeling er en del af den større institution: Vestsalling Skole og Dagtilbud (vsd.dk), som i alt har 12 afdelinger.

Lem undervisningsafdeling har et meget tæt samarbejde med lokalområdet og er repræsenteret i Kulturnetværket, som varetager de forskellige lokale foreningers interesser.

Lem undervisningsafdeling, Lem SFO og Birkely Børnehave er tæt placeret i Lem by og deler bygninger, legeplads, udearealer og sportsplads. Endvidere vælger børn fra Børnehuset Fjordbo i Lihme oftest Lem undervisningsafdeling. Der er et tæt samarbejde mellem de lokale afdelinger og brobygningen fra børnehaverne til undervisningsafdelingen er prioriteret højt, hvilket er med til at give en god overgang, når barnet skifter fra børnehave til skole.

Elevtallet på Lem undervisningsafdeling er ca. 125 elever, fordelt fra 0.-6. klasse. Personalet består af en pædagogisk afdelingsleder, lærere, pædagoger og undervisningsassistenter, hvor det for fleres vedkommende gælder, at de er ansat ved mere end 1 afdeling i VSD.

Fællesskabet er vægtet højt

Fællesskabet er vægtet højt, både i hele VSD og i Lem undervisningsafdeling. For hele institutionen, VSD, kommer det specielt til udtryk i ”VSD uger”, hvor undervisningsafdelingerne laver læringsaktiviteter på tværs af institutionen, men desuden også gennem forskellige arrangementer i VSD, eksempelvis koncerter, forfatterdage, sportsdage og lignende.

Hockey i hal-redu

For undervisningsafdelingen i Lem er fællesskabet i fokus, når vi mandag og fredag morgen har morgensamling med sang, fortælling og forskellige optrædener. Her samles vi i Trompeten, som er vores fællesrum. Vi har ”VIP-venner”, hvilket betyder, at de ældste elever i 5. og 6. klasse har en VIP-ven i 0. og 1. klasse, som de er ansvarlige overfor i konkrete sammenhænge. Det være sig eksempelvis, når vi er i kirke til jul, går til og fra morgensamling, i læringsaktiviteter osv.

I trompetsal-redu1

De dage, hvor der ikke er morgensamling, starter indskoling og mellemtrin dagen med enten læsebånd eller bevægelse. Læsebånd foregår klassevis opdelt og når bevægelse er på skemaet, samles hele indskolingen eller mellemtrinnet nede i hallen og den blå sal. Disse aktiviteter foregår fra 8.00-8.30.

Strukturen i løbet af skoledagen

Strukturen i løbet af skoledagen ser typisk således ud:

8.00-8.30         morgensamling, bevægelse eller læsebånd
8.30-11.30      læringsaktiviteter
11.30-12.00    fælles pause
12.00-14.00   læringsaktiviteter (indskolingen har træningstid
fra 13.00-14.00 2 dage om ugen) og herefter fri kl.14.00 hver dag
14.00-15.00   lektiecafe for mellemtrinnet tirsdag, onsdag, torsdag
og herefter fri.

Inden skoledagen starter, har eleverne mulighed for at få sig rørt i hallen, hvor der er ”morgenstik” fra 7.50-8.00. Lærerne skiftes til at have tilsyn i denne sammenhæng.

Gode traditioner

Lucia redu

Gode traditioner er med til at skabe en god skole og med til at få oplevelsen af at tilhøre et fælleskab. Undervisningsafdelingen i Lem har flere traditioner, som både foregår på skolen og i lokalsamfundet. Luciaoptog – på skolen, i Lihme kirke, i Lem kirke og forsamlingshus – er en smuk og begivenhedsrig aktivitet, som vi alle ser frem til hvert år. Desuden kan nævnes Halloweenarrangement i Sparekassen, Naturdag på Bustrup Dagskole, besøgsdage, juleklippedag, lejrskole osv. Alt sammen traditioner, som styrker fællesskabsfølelsen og samtidig den enkelte elevs trivsel og læring.

Godt forældresamarbejde

Klasse redu

Undervisningsafdelingen i Lem er kendetegnet ved at have et tæt forældresamarbejde, som viser sig i form af stor opbakning til afdelingens arrangementer, et engageret kontaktforældreråd, medansvarlige klasseforældreråd i de enkelte klasser og generelt en stor vilje til at få tingene til at lykkes.

Kontakt

Pædagogisk Afdelingsleder Helle Pontoppidan Pedersen
Tlf. VSD, Lem Skole:  99 15 75 10                    Mobil. 24 98 04 57
Mail:    VSD@skivekommune.dk        hppe@skivekommune.dk
Link til VSDs hjemmeside >>>>>> Klik her


 GuTa-forside23. januar 2014 opfører elever
fra Lem Skole Gummi Tarzan.

Se udvalgte billeder i galleriet nedenfor.

Klik på det første billede for at se dem i en større gengivelse.