VSD-Lem Børnehave

Tak!

Børnehaven siger tak.

⇐  ⇐  Klik på billedet og læs.

Indbydelse til indvielse af børnehaven.
Fredag d. 17. november kl. 13.30 – 16.00.

 

⇐  ⇐  Klik på billedet og læs

 

 

Julearrangement for børn og forældre
Fredag den 24. november kl. 14.00

⇐  ⇐ Klik på billedet og læs.

 

 

Vores børnehave

Børnehaven Birkely er en børnehave ude på landet inde i en by. Rundt om os er by, marker, skov og vores egen lille skovbørnehave, som vi bruger både til små udflugter og i længere perioder. Vi er en del af Vestsalling skole og dagtilbud, (VSD), som er beliggende i fem byer i Vestsalling.

I hverdagen er vi optagede af, at børnehaven skal være et trygt sted at blive større. Børnene støttes i at få venner og knytte venskaber, så de har mod og lyst til at udfordre sig selv både sprogligt og kropsligt.

Vi er ude dagligt enten her i Birkely eller i vores skovbørnehave på Vejbyvej, vi har fokus på at bevæge sig og bruge kroppen dagligt.

I løbet af året har vi forskellige arrangementer sammen med indskolingen i Lem, og de ældste børn deltager i forskellige forløb med de øvrige børnehaver i VSD og lokalområdet. Dette for at børnene skal opleve at de er del af et fællesskab i deres nærmiljø, at de er en del af noget større, og at andre gerne vil være sammen med dem om noget.

Som udgangspunkt følger vi skolens ferieplan, så i skoleferier er der ofte fællespasning i VSD’s børnehaver. I ugerne 29 og 30 er der fælles pasning i lokalområdet.

Desuden bruger vi lokalområdet, og besøger bl.a. plejehjemmet flere gange om året, ligesom de kommer på genbesøg hos os. 4 gange om året får vi besøg af de ældste børn i dagplejen.

I må bruge børnehavens legeplads og området ved skovbørnehaven, når børnehaven er lukket. I skal efterlade området rent og pænt igen.

Vil I vide mere om vores børnehave, så er I velkomne til at komme på besøg. Ring gerne og aftal tidspunkt på 9915 7515.

Faste fester og begivenheder i Birkely:
Sommerfesten for børn, deres familie og personalet er 2. fredag i juni
Bedsteforældredagen er sidste fredag i september
Julearrangement for børn og forældre er sidste fredag i november

Derudover holder vi fastelavn, julegudstjeneste og en masse andet.  Disse arrangementer kan forældre finde på forældreintra løbet af året.

 

Med venlig hilsen Birthe Kjær Sarup Afd.leder VSD Birkely/Troldebo Vestsalling Skole og Dagtilbud (VSD) bksa@skivekommune.dk T:9915 7517


Sommerfest i Skoven
Fredag den 10. juni Kl. 17 – 20

sommerfest bh maj16

<<<<<Klik på billedet
og se indbydelsen.