Kraftvarmeværk

Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk

Kraftvarme-Lem-forside

<<<< Klik på billedet og besøg kraftvarmeværkets hjemmesiden.

 

 

 

Så er byggeriet af det nye halmværk gået i gang.

På kraftvarmeværket egen hjemmeside kan du ikke blot finde denne tekst, men du kan også i tekst og billeder følge udviklingen i byggeriet.

Sådan gør du:
1. Gå ind på kraftvarmeværkets egen hjemmeside. Klik ind på billedet ovenfor.

2. Gå ind på fanen Firmaprofil og klik derefter på det nye halmværk. Her vil der løbende blive lagt billeder op som arbejdet skrider frem.
Se også sidens Nyhedsarkiv.

Tilbagebetaling af mange penge til forbruger i 2016.

Værket tilbagebetaler 3,5 millioner kroner til forbrugerne.
Det, der udløser pengeregnen, er billig gas samt et grundbeløb, man får for at have kraftvarmemotoren klar.
Det næste afdrag er gratis samtidig med, at en gennemsnitsforbruger får 6500 kr. retur

 

Lem sagde JA til nyt halmværk
Ja til halmværk
Klik på billedet og se det i en større gengivelse
Ekstraordinær generalforsamling om nyt halmfyr.
Torsdag den 2. juni kl. 19.00 i Lem Samlingshus.
xtra gefors juni16
Klik på billedet og se indkaldelsen i et større format.
Invitation til informationsmøde om halmværk.
Onsdag den 20. april 2016. Kl. 19.00 i Lem Samlingshus.

Information halm

 

Klik på billedet og
se invitationen.

 

 

 

Uddrag fra Generalforsamling 2015 –
onsdag den 25. november.

Kraftvarmeværket har fået de nødvendige tilladelser til at opføre et biobrændselsanlæg. Prisen forventes at ligge mellem 9 og 17 millioner, og bestyrelsen håber, at byggeriet kan påbegyndes i foråret 2016. Baggrunden for, at man satser på at supplere gassen med biobrændsel er en formodning om, at geotermi-varmen er sat på vågeblus, og at der desværre ikke vil ske noget i mange år.

Der arbejdes også med et solvarmeprojekt, således at varmeforsyningen i fremtiden kan baseres på  gas, biobrændsel og solvarme. Fordelingen forventes at blive med 8000MW på biobrændsel, 4000MW på solvarme og 4000MW på gas.

I 2015 har lave gaspriser betydet, at værket har overskud i regnskabet. Af overskuddet fra 2014 og 2015 overføres to millioner kroner til 2016 til ekstra afskrivninger.
Gasprisen er behagelig lav i øjeblikket, men man tvivler meget på, om den fortsætter på samme lave niveau.

Generalforsamling i Lem Samlingshus.
Onsdag den 25. november 2015 kl. 19.00
Kraftvarme - generalforsaml 15
Klik på billedet og se dagsordenen


Billig varme i Ramsing – Lem – Lihme

Artikel i Spøttrup Ugeavis tirsdag 7. april 2015.

Uddrag:
I november 2014 blev der indgået et energiforlig, som betyder, at de 50 dyreste værker får lov til at bruge andre brændselskilder end gas. Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk er et af dem. Det betyder, at der skal investeres og resultere i endnu billigere varme.

Læs hele artiklen i Spøttrup Ugeavis Uge 15 – Side 2.     Klik her.


Meddelelse til forbrugerne 18. september 2014.

Det afsluttede varmeår har på alle måder været et usædvanligt år for varmeværket. Større tilskud til elproduktion, lavere gaspriser samt et varmeforbrug, som i gennemsnit har været 12% lavere hos forbrugerne,  har betydet, at værket er kommet ud med et historisk godt resultat.

Det gode resultat kan direkte aflæses i årsopgørelsen, hvor afregningsprisen er nedsat med kr. 100 + moms i forhold til det budgetterede.  (Fra kr. 660 til kr. 560 pr. MWh).

Den budgetterede MWh pris er fastsat til kr. 440,00 + moms. Faldet
er begrundet i en forventning om fortsat stabile afregningspriser på gas og el,  samt at forsyningssikkerhedsafgift på 40 øre pr. m3 gas tilbagerulles pr. 1/1 2015.

Sker der væsentlige ændringer i el- og gaspriserne i løbet af vinteren, kan det ikke udelukkes, at de fastsatte rater vil blive reguleret i løbet af året.
Dette kan ske i såvel opadgående som nedadgående retning.

________________________________________________________________________ 

Mulighed for billigere fjernvarme i Ramsing-Lem-Lihme

Af Andreas Steenberg, energiordfører.
Medlem af Folketinget, Radikale Venstre, valgt i Skive-kredsen

I dag betaler en del mennesker på landet ekstra meget for varme. Det skyldes, at vi fra Christiansborg har tvunget en del mindre fjernvarmeværker til at bruge naturgas til varmeproduktionen. Naturgas er pålagt høje afgifter, så derfor bliver varmen dyrere. Der er eksempler på mennesker, der betaler 5.000 – 10.000 kroner mere for at varme hus op om året end i nabolandsbyerne. Ramsing-Lem-Lihme har været et af værkerne. Det er ikke rimeligt. Jeg har i et stykke tid arbejdet på at lave det om. For en uges tid siden lykkedes det. Det er jeg glad for. Hvor meget det kommer til at betyde for i Ramsing-Lem-Lihme er svært at sige. Det kommer helt an på, hvilken anden form for produktion, man vælger i Ramsing-Lem-Lihme. Antallet af brugere, værkets og ledningernes beskaffenhed har også noget at sige. Men Dansk Fjernvarme forventer, at det i gennemsnit vil være omkring 5.000 kroner om året per husstand. Jeg er glad for, at det kom i hus. Det er helt sikkert med til at skabe mulighed for bosætning og ikke mindst en nemmere og billigere hverdag for dem, der allerede bor der.

Bragt i Spøttrup Ugeavis Nr. 50 – årgang 22  9. december 2014

________________________________________________________________________ 

20 år på bagen.

 

kraftvarme________________________________________________________________________