Samlingshusets historie

Lem Samlingshus

Allerede i 1888 fik Lem sogn sit første forsamlingshus. Huset blev opført i Nr. Lem, der i slutningen af 1800-tallet var sognets kraftcenter med bl.a. skole, fattiggård, sparekasse og mejeri. Forsamlingshuset blev formentlig nedlagt i 1920’erne.

Lige efter århundredskiftet begyndte udviklingen at vende sig mod Lem Kirkeby med udstykninger og byggeri, og i 1905 dannede en kreds af borgere “Aktieselskabet Samlingshuset i Lem Kirkeby” og byggede Lem Samlingshus på Hostrupvej.

Læs også om Lem Kirkebys Borger- og Haandværkerforening.
Klik her.

Huset blev indviet i december 1905 ved et eftermiddagsmøde med to fremmede talere. Der blev i den anledning anskaffet flag og flagstang. Inventaret bestod af 30 bænke, hvoraf 10 var med rygstød. Der blev endvidere anskaffet en talerstol.

Det første år blev der afholdt 17 foredrags- eller oplæsningsmøder, 7 fester, 1 politisk møde og 10 foreningsmøder samt gymnastik hele vinteren.

Huset blev brugt så meget, at det allerede i 1923 var for lille til de mange aktiviteter, og der blev bygget til huset mod syd med en lille sal, køkken, garderobe og en lille kælder.

Og igen i 1939 byggede man til huset. Denne gang mod nord med
en scene, køkken, kælder og et wc, der erstattede det gamle “nødtørftshus”.

I 1949 likviderede man Samlingshuset, der blev købt af Foreningen Lem Samlingshus med stort set samme bestyrelse som i aktieselskabet.

Samlingshuset rummede indtil 1948 sognets bibliotek, ligesom det rummede Teknisk Skole helt frem til 1965. I forbindelse med Teknisk Skoles ophør blev deres lokale ombygget til toiletter med håndvaske.

Forinden var husets mødding blevet nedlagt og erstattet af affaldsspande.

I 1968 blev der installeret centralvarme i Samlingshuset.

I 1985 blev “Lem Samlingshus” sammenlagt med “Lem Borger- og Håndværkerforening” til “Lem Borgerforening og Samlingshus”.

I 1995 blev der bygget til huset mod vest med ny hovedindgang og foyer/mødesal samt køkkenindgang, personaletoilet og personalegarderobe.

Samlingshuset bruges i dag mest til private fester, generalforsamlinger og lignende og til foreningsarrangementer, der ikke afholdes i Lem Kulturhus.