Kløversti – Hvilshøj

Hvilshøj

I 1923 købte Aktieselskabet Samlingshuset i Lem Kirkeby Hvilshøj af Stiftamtet (Kirken). Hvilshøj ejes i dag af Lem Borgerforening og Samlingshus. Området blev beplantet og var i de kommende generationer byens rekreative område. Her afholdtes børnedyrskuer, byfester, Sankt Hans arrangementer samt – i de første årtier – mange sommermøder med tidens kendte personligheder som talere. Én af disse var egnens store digter Jeppe Aakjær.

I tiden før institutionerne overtog børnepasningen var ”Æ hyw” ligeledes, både sommer og vinter, en yndet legeplads for byens yngste.

I de sidste årtier har området fået lov at passe sig selv, men i 2015 gik en hold af frivillige under byfornyelses-projektet i gang med at genetablere området, med det formål igen, at gøre det til én af byens rekreative områder.

Hvilshøj har fredningsnummer 180552

Hvilshøj 1_edited-1
Klik på billedet for at se det i en større gengivelse

Kulturstyrelsen har følgende arkæologiske oplysninger om Hvilshøj:
Rundhøj ældre end 1066 efter Kr. Fredet før 1937.

1873 Museal berejsning (tilsynsudtalelse):
Hvælshøj på Præstegårdens mark er middelstor og bevaret.

1911 Museal berejsning: ”Hvilshøj” (Hvælshøj) 2,5 m høj, 20 m i tværsnit. Toppen er stærkt affladet. I toppen en gammel gravning på 1 m dyb og 3×4 m bred. Sydøst for den en sænkning og i SØ- side en mindre gravning. Fod mod NV afgravet. Sti på siden. Bål rester på top (påtalt)

1940 Museal berejsning. Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Old- tid: Hvilshøj (Hvalshøj) 25 m høj, 20 m i tværsnit. Toppen stærkt affladet, skrå mod SØ. I Toppen en gammelgravning 1 m x 3 m x 4 m. SØ for den en sænkning og i SØ en mindre gravning. Sti på si- den. Højen er fredlyst. Bålrester på toppen (påtalt).

1949 Museal berejsning. Nationalmuseet, Danske Afd. Danmarks Oldtid: ”Hvilshøj” 3½ x 21 m. Toppen afgravet, siderne en del afgravet og med flade huller. Alt er dog tilgroet med græs.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter.

11 Indvielse 21-08-2015-1
Ib Sloth Nielsen og Jens Jacobsen afslører kunstværket. Klik på billedet og se det i en større gengivelse.

Den 21. august 2015 genindvies Hvilshøj i forbindelse den officielle afslutning af projekt Natur, Kultur og Motion, og der rejses en sten.
Sten er fundet på Hvilshøj-området og dekoreret/udhugget af Ib Sloth Nielsen.

12 Indvielse 21-08-2015-1
Klik på billedet og se det i en større gengivelse.