Samlingshusets historie

Lem Samlingshus

Allerede i 1888 fik Lem sogn sit første forsamlingshus. Huset blev opført i Nr. Lem, der i slutningen af 1800-tallet var sognets kraftcenter med bl.a. skole, fattiggård, sparekasse og mejeri. Forsamlingshuset blev formentlig nedlagt i 1920’erne.

Lige efter århundredskiftet begyndte udviklingen at vende sig mod Lem Kirkeby med udstykninger og byggeri, og i 1905 dannede en kreds af borgere “Aktieselskabet Samlingshuset i Lem Kirkeby” og byggede Lem Samlingshus på Hostrupvej.

Huset blev indviet i december 1905 ved et eftermiddagsmøde med to fremmede talere. Der blev i den anledning anskaffet flag og flagstang.