Kloakarbejde i Lem 2016 – 2017

Head

I sommeren 2016 påbegynder Skive Vand et større anlægsarbejde i Lem.
Anlægsarbejdet handler om, at der i dele af byen skal nedgraves nye kloakrør, så regnvandet separeres fra det øvrige kloakvand.

Her på siden vil Skive Vand løbende orientere om, hvad der sker og hvornår, så vi alle i byen vil være fuldt orienteret om forløbet.

Lem - kloak

De røde linjer på kortet viser, hvor der skal graves nye rør ned.

Klik på billedet og se kortet.

 

Orientering nr. 22 – 22. august 2017

<<<< Klik på billedet
og læs den afsluttende
orientering.

Orientering nr. 21 – 20. april 2017


<<<< KLIK på billedet
og læs om afslutningen af arbejdet
på vejene.

Orientering nr. 20 – 17. marts 2017


Ny orientering om lukning af Styrhøjen fra mandag den 20. marts kl. 09.00.

Klik på billedet og læs.

 

Kort, som viser omkørsel
fra Kirkestien.

Klik på kortet og se det
i en større gengivelse.

 

Orientering nr. 19 – 24. februar 2017

Orientering nr19-240217

Ny orientering om asfaltering af Vesterbrogade og Syrenvej.

Klik på billedet og læs.

 

 

KM_C284e-20170224093345
<<<< Klik på kortet
og se det i en større gengivelse.

 

 

 

Untitled-1

<<<< Klik på kortet
og se det i en større gengivelse.

Orientering nr. 18 – 14. februar 2017

Orientering nr18-140217

Orientering om asfaltering af Vesterbrogade og Syrenvej.

Klik på billedet og læs.

Orientering nr. 17 – 8. februar 2017

Orientering nr17-080217
Orientering om arbejde i Vesterbrogade den 9. februar 2017.

Klik på billedet og læs.

 

 

Vesterbrogade 090217
Se kort over spærringer 09-02-2017.

Klik på kortet og se det i en større gengivelse.

 

 

Orientering nr. 16 – 25. januar 2017

Or 16  Klik på billedet og
læs orienteringen.

Det handler om
◊ Asfaltering af Vesterbrogade.
◊ Afslutning af arbejde på Syrenvej.
◊ Start på Hostrupvej.
◊ Beskrivelse af rottebekæmpelse.

Læs Beskrivelse af rottebekæmpelse  –  KLIK HER

Intern omkørsel.
Intern omk 250117  Klik på kortet
og se det i en større gengivelse.

 

Store omkørsel.
Untitled-1
Klik på kortet
og se det i en større gengivelse.

Orientering nr. 15 – 16. december 2016

orientering-nr-15-16-12-16
<<<< Klik på billedet og
læs orienteringen.

Det handler om åbning for kørsel på Vesterbrogade, afslutning af arbejdet i Vesterbrogade i januar 2017 og igangsætning af arbejdet på Syrenvej fra 4. januar 2017.

Orientering nr. 14 – 26. november 2016

orientering-nr-14-26-11-16
<<<< Klik på billedet og
læs orienteringen.

Det handler om lukning af Østerbrogade og krydset pga. asfaltarbejde samt
adgang til købmanden.

Supplement til Orientering nr. 14.
Oplysninger fra entreprenør om asfaltarbejde

oplysning-om-asfalt-26-nov-16
<<<< Klik på billedet og
se oplysninger fra entreprenør

Orientering nr. 13 – 10. november 2016

orientering-nr-13-10-11-2016
<<<< Klik på billedet og
læs orienteringen.

Orientering nr. 13: Omkørselsplan i uge 46 og uge 47

omkoersel-10-11-16-2
<<<<  Klik på kortet og
se det i en større gengivelse.

Orientering nr. 13: Afmærkningsplan i uge 46 og uge 47

10-11-16-skiltning-46-47<<<<  Klik på kortet og
se det i en større gengivelse.

Orientering nr. 12 – 9. november 2016

orientering-nr-12-09-11-2016
Som beskrevet i orientering nr. 11
vil der 10. november forekomme
lukning af vandet.
<<<< Klik på billedet og bliv orienteret

Orientering nr. 11 – 7. november 2016

orientering-nr-11-07-11-2016Information nr. 11 indeholder en aktuel orientering om åbning af krydset, om opbrydning af asfalt ud for købmanden, om lukning af indkørsel til købmand og p-plads samt lukning af vand i et større område i byen.

<<<< Klik på billedet og læs

Orientering nr. 10 – 28. oktober 2016

orientering-nr-10-28-10-2016

Orientering nr. 9 – 20. oktober 2016

orientering-nr-9-20-10-2016Information 9 indeholder en aktuel orientering om arbejdet, som nu
er nået frem til krydset i Lem.
Det lukkes og får betydning for den interne omkørsel og busruten gennem Lem med nye stoppesteder.

<<<< Klik på billedet og se orienteringen.

 

ingen-vandOnsdag den. 26. oktober lukkes for vandet i dele af Lem.
Læs mere i Orientering 9.
<<<< Klik på billedet.

 

 

Ændring af omkørslerne.

Når krydset lukkes den 24. oktober 2016 vil omkørslerne blive ændret.

22-10-16-afmaerkningsplan-lilleDen interne omkørsel i Lem.

<<<< Klik på billedet og se afmærkningsplanen.

 

22-10-16-afmaerkningsplan-storDen store omkørsel uden om Lem.

<<<< Klik på billedet og se afmærkningsplanen.

Ændring af busrute med nye stoppesteder
fra mandag den 24. oktober kl. 10.00.

24-10-16-aendring-busruteMidttrafik og Skive Kommune orienterer om ændring af busrute med nye midlertidige stoppesteder.

<<<<Klik på billedet og se ændringerne,

Rettelse til Orientering 8 – 23. september.

rettelse-til-orientering-nr-8-23-09-2016

 

 

Orientering 8 – 22. september.
Asfalt fræses, lukning for vand, afmærkningsplan og omkørselsplaner.

orientering-nr-8-22-09-2016

 

<<<< Klik på billedet
og se en større gengivelse.

 

 

asfalt-fjernes-26-09-16
Asfalt fræses 26. september.
<<<< Klik på kortet
og se det i en større gengivelse.

 

 

afmaerkningsplan-22-09-16Afmærkningsplan etape 3

<<<< Klik på kortet
og se det i en større gengivelse.

 

or-8-omk-etape-3-22-09-16Omkørselsplan etape 3

<<<< Klik på kortet
og se det i en større gengivelse.

 

Orientering 7 – 14. september. Præstegårdsmarken spærres for omkørsel mandag den 19. og tirsdag den 20. september.

orientering-nr-7-14-09-2016

<<<< Klik på billedet
og se en større gengivelse.

 Orientering 6 – Der lukkes for vandet i Østerbrogade
onsdag den 14. september kl. 8.00 – 12.00
orientering-nr-6-12-09-2016
Klik på billedet og læs beskeden

 

 

 

 

 

 


Orientering 5 – Status pr. 8. september 2016

orientering-5-08-09-2016

 

<<<<Klik på billedet

Orientering 4 – Status pr. 26. august 2016

Orientering 4 - 26-08-16

<<<< Klik på billedet
og se informationerne.

Orientering 3  –  19. august 2016.
Om skelbrønde, nedsivning og tidsfrister.

Orientering 3 - 19-08-16

<<<< Klik på billedet
og se informationerne
i orienteringen.

Orientering 2  –  16. august 2016.
Om rørbrud.

Logo - Skive vandMeddelelse fra Skive Vand:
I løbet af i går, den 16. august, var der ingen drikkevand på dele af Østerbrogade i ca. 45 min.
Entreprenøren kom til at grave vandledningen over, da den ikke lå som vist på vores kort.
Ved planlagte afbrydelser af vandforsyningen, modtager alle berørte beboere en SMS fra Skive Vand, som orienterer om tidspunkt og varighed for den planlagte afbrydelse.

Ved pludselige afbrydelser (rørbrud mv.), bliver der lagt en meddelelse op på www.skivevand.dk.

Hvis man mangler vand, og der mod forventning ikke er udsendt en SMS- eller hjemmesideorientering, skal man kontakte undertegnet.
Jeg foreslår at alle opbevarer lidt vand i beholdere, mens gravearbejdet er i gang, i tilfælde at uforudsete rørbrud.

Med venlig hilsen
Daniel Andersen
Ingeniør

Orientering 1  –  12. august 2016.
Status med praktiske oplysninger. 

KM_C284e-20160812082146

<<<< Klik på kortet
og læs de seneste orienteringer med praktiske oplysninger!

Klik her for at se kortet
i en større version.

 

 Orientering  –  8. august 2016.

Gravearbejdet i Lem påbegyndes på Landevejen/Østerbrogade fra mandag den 8. august 2016.
1. Den 8. august fræses asfalten af fra Brønddal og til lægen.
2. Herefter påbegyndes kloakering længst mod øst – ved Brønddal, og
omkørslen for “etape 1” er gældende.

 

Omlægning af busrute 443 og 444

Omlægning af busruteBusrute 443 og 444 omlægges i første omgang frem til 21. december.
Den fuldt optrukne linje er det nye forløb.
Den prikkede linje er det midlertidige sløjfede forløb

Klik på kortet og se Midttrafiks orientering med et større kort!

Omkørselsplanerne for den første etape af projektet.
Untitled-1
“Den store omkørsel”.

Klik på kortet og se det
i en større gengivelse.

 

 Untitled-1“Den lokale skiltning”.

Klik på kortet og se det
i den større gengivelse.


Materialer fra orienteringsmødet den 14. juni 2016.

infomøde 14-06-16Skive Vand inviterede alle berørte husejere til et orienteringsmøde, som blev afholdt tirsdag den 14. juni 2016.

<<<< Ved at klikke på billedet,  kan du se de informationer, som husejerne fik på mødet og i tekst, kort og billeder orientere dig om hvorfor dette store kloakarbejde udføres, hvordan arbejdet vil blive udført og hvornår de enkelte etaper forventes igangsat.


Situationen den 19. maj 2016

Licitationen er afsluttet og vinderen af opgaven blev det lokale entreprenørfirma, SM Entreprenørfirma A/S.

Skive Vand Nyt 19-05-2016Der inviteres til orienteringsmøde for de berørte lodsejere.

Gravearbejdet igangsættes i begyndelsen af august 2016.

<<<< Klik på billedet og læs mere.


Skive kommunes landzonetilladelse til regnvandsbassin.

Bassin - billede
<<<< Klik på billedet for at se det i en større gengivelse

 

Læs Skive kommunes tekst med de oplysninger og betingelser mv., der er knyttet til landzonetilladelsen.
Indeholder samtidig en vejledning om klagemulighed.
KLIK HER.


Situationen den 27. april.

Projektet er nu sendt i udbud, og 5 entreprenører er blevet bedt om at komme med en pris på projektet.

Der afholdes licitation den 18. maj, hvor entreprenøren vælges.

Når entreprenøren er valgt, bliver den endelige tidsplan for projektet meldt ud.

Inden gravearbejdet påbegyndes, afholdes der et informationsmøde for de berørte beboere.